ВЪТРЕШНО АРАНЖИРАНЕ
СВАТБЕНИ БУКЕТИ
- - - - -
Доставка на цветя в Бургас и региона, поръчка на букети онлайн
Начини на плащане в магазин за цветя Жани
Озеленяване и Градинарство
За нас
Свържете се с магазин за цветя Жани
Вход потребители
- - - - -
Начало    Озеленяване и Градинарство 

Озеленяване и Градинарство

service_13_300Визията на вашия офис,хотел или бизнес център формира до голяма степен имиджът ви.За постигане на един невероятен ефект и една положителна представа ци препоръчваме услугите на ландшафтния архитект.

Ние извършваме цялостно вътрешно и външно озеленяване на територияата на цялата страна.Това включва затревяване на терени, оформяне на скални кътове и алпинеуми, аранжировка на различни трайни насаждения , индивидуално проектиране и изграждане на автоматизирани поливни системи , поддръжка на вашата градина , както и доставка на свежи цветя за вашия ресторант,офис,хотел или дом.

За професионална консултация със специалист ни позвънете на +359 898 474670

Озеленяване на Покриви

Водни Площи в озеленяването


ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 

Озеленяването е интересна тема която може да бъде разгледана в много посоки. Предвид факта, че не съм ландшафтен архитект, нито виден белгийски флорист, ще подредя тази тема от гледната точка на фасилити мениджър и любител на цветята, растенията и природата. Накъдето и да се обърнем и да потърсим „нещо зелено или нещо цъфтящо", ще открием навсякъде по нещичко - впечатляващи вътрешни градини пред домове и бизнес сгради, красиви паркове, малки саксийки по первазите на прозорците и т.н.

Защо е Важно

Растенията и цветята са красиви, създават уют и естетика както в интериора, така и в екстериора, полезни са и екологични. Освен това растението в офиса е естествен филтър за въздуха в затворени помещения, който поглъща радиацията от компютрите и повишава нивата на кислород. Проучванията показват, че растенията намаляват умората и влияят положително върху нивата на стрес. Независимо от многото модерни и с добро качество офис сгради и търговски комплекси, които се построиха, градът ни изглежда все по-неприветлив. Мисълта единствено за повече квадратни метри застроена площ сякаш ни кара да забравяме, че в този град ще живеят нашите деца и внуци, че обликът на града говори за нашите ценности, култура и епоха.

Околната среда има все по-голямо значение при продажбата и избора на един недвижим имот. Клиентите все повече ще се интересуват от комфорта при обитаването на даден район, как  обектът е вписан в околната среда, от зеленината, която съпътства дадения обект, защото именно тя създава спокойствие и красота. За да има претенции за високо качество на предоставяните услуги, една бизнес сграда или административен комплекс трябва да бъде разположена в красива и добре оформена ландшафтно-композиционна среда.

Изисквания


Информация относно изисквания, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазването и развитието на зелената система можем да открием . в съответната Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община.

Озеленяването се реализира на отворени пространства, свободни терени, при главния вход на сградата, в цялата културно-битова зона, в рекреативните и спортните площи. Общата площ трябва да бъде най-малко 15% от парцела при застрояване до 50% и поне 10% при застрояване над 50% от парцела. Ролята на озеленяването се изразява главно в следните направления: екологично, климатично, организационно по отношение на територията и пространствата, противопожарно и естетическо. Същото обаче може и да вреди, да засенчва, да пречи на обдухването. То трябва да отстои от градите на съответните нормативни разстояния, като например иглолистната растителност е пожароопасна.

landscaping_patios_walkways_bulgaria_landscape_400
Като цяло използваната растителност може да бъде разделена в няколко направления: дървета и храсти, засадени в редица, групи или поединично; тревни и цветни площи. Когато дърветата и храстите са в един ред, необходима е ивица с широчина поне два метра, а при двуредово засаждане - най-малко пет метра. Растителността трябва да се подбира по пет критерия: да не пречи; да е устойчива; да изпълнява функционалното си предназначение; да има декоративни качества през съответно разместени сезони на цъфтене; максимално да се запазва и доразвива съществуващата трайна растителност. Естетическият ефект трябва да се търси чрез композиции, като се използват различните височини, корони, цвят и листови особености по принципа на контраста и нюанса.

Разделение


Визията на бизнес сградата формира до голяма степен имиджа на компанията или на фирмите, които се помещават вътре. Със сигурност ще постигнем положителна представа, ако е добре озеленено вътре и е добре поддържано пространството около сградата. Хубаво е да създадем една обща картина, като започнем от озеленяването на двора или наличната площ около сградата и естествено продължим тази зелена картина и В интериорното озеленяване на общите части (коридорите, фоайетата, площадките на полуетажите и терасите), които пък се явяват преходът към офисите.

Екстериорно озеленяване


Когато се проектира екстериор на една офис сграда, 6 повечето случаи се търси по-строг геометричен стил. Пейзажен стил се проектира обикновено в зоните за почивка или ако има прилежащи спортни съоръжения за служителите.


Като цяло днес парковото изкуство става все по-популярно чрез пресъздаване на природната среда в дворното пространство, наречено градина. Стремежът да се докосва природата ежедневно е допринесъл за създаването на своеобразни кътове от околната среда в миниатюрен вид. Удоволствието да притежаваш част от природата в рамките на собствения си двор е наложило необходимостта и от силно декоративно присъствие. Когато градинската композиция е най-тясно свързана с дейността на човека и неговите цели, когато е хармонично балансирана, същата носи само положителни емоции.

Основното правило, с което е добре да се съобрази идейното решение за архитектурата на сградата и озеленяването, е развитието на цялостна концепция за композиция, подчинена и възможно най-близка до даденостите на терена. Артистичният триизмерен дизайн на паркове и градини е резултат от композиционния синтез на различни елементи: пейзажна растителност, водни ареали, архитектурни и скулптурни форми  други. В градинския дизайн формата на линията създава усещане както за посока, така и за движение. Окото автоматично следва хоризонталната линия покрай пътеки, растителни лехи, а по вертикала - формите и структурите на растенията.

Хубаво е да се знае, че нежните, бавни криви и хоризонтални линии имат успокояващ ефект, докато назъбените, диагоналните и вертикалните линии създават вълнение и напрежение. Правите линии се възприемат като официални и структурни, докато кривите създават усещане за натуралност и релаксация. Например правите линии насочват окото по-директно от кривите. Така линията влияе на „настроението" на пейзажа и трябва да е във връзка с цялостната насока на темата. Повечето от новите пейзажи използват предимно криви линии, за да компенсират твърде структурираните елементи на архитектурата и качеството на модерния живот, формата, дефинирана от линии, е може би най-трайният елемент в градинския, екстериорен дизайн. Това е първото, което човек забелязва, когато погледне от разстояние една оформена зелена площ пред сградата или бизнес центъра.


Всяко растение има уникална големина и обем, които се развиват и променят с нарастването на същото, формите могат да бъдат пирамидални, каскадни, колоновидни, разпростиращи се или кръгови. Именно те разделят и дефинират пространствата в парковото пространство около сградата. Мястото на определено растение може да „блокира" гледката, да я „отвори" или да я промени в зависимост от нарастването му и формата. Тези качества на растенията често се променят през сезоните и преструктурират линиите на градината, формата на избраните растения и тяхното разположение са изключително важни за създаването на удобни, динамични пространства и приятни силуети, формите могат да се допълват или да контрастират.

Например, ако желаният ефект е контраст, можем да съчетаем вертикални архитектурни елементи с ниски, разпростиращи се растения. А ако искаме да допълним архитектурата на сграда със стръмен покрив, можем да съчетаем с високо, колоновидно растение. Няма строги правила за използването на определена форма, важно е да се съобразяват ефектите, които желаем да постигнем, в общия дизайн на пейзажа. Важен елемент е и съотношението между обема и празното пространство на листата или цветята, което се променя със светлината през деня и със смяната на сезоните. Например контрастът и тук стимулира визуален интерес. Все пак е необходим баланс между визуалната стимулация и приемствеността, защото твърде ярък контраст води до объркване, а резултатът от твърде семпъл контраст прави пейзажа скучен. Хубавото съотношение при проектиране и изграждане на екстериорните зелени площи може да бъде инструмент за създаване на чувство за перспектива в малка градина, правейки пространството да изглежда по-голямо.

Освен естествената красота на природните форми вече се търсят нови възможности за въздействие и дори шокиращ ефект от външния вид. Целта, разбира се, е една - по-голямо и по-различно естетическо удоволствие.

Елементите

Дизайнът на дворната зеленина се изгражда от няколко типа растителни съобщества. В оптималното разполагане на декоративната растителност до голяма степен се крие ключът към създаване на красива градина. Подреждането на растенията 6 специфични съчетания организира пространството и показва вкуса на собственика. Класическите елементи на една градина (нека образно да наречем така нашата зелена площ около сградата), обединяващи пространството, са: откритата затревена площ-поляна, растителните композиции, алейна мрежа, архитектурни елементи и водни басейни.


Доминирането на всеки един от тях определя характера на градината, а стиловото решение допринася за различното възприятие. Съществува баланс между архитектурните и природните елементи в една градина. Умелото му използване позволява създаването на все по-изящни дворове и зелени площи. Тенденцията е природата да доминира, но урбанистичната среда, в която живеем, налага свои черти при демонстрирането на парковото изкуство. Създаването на градини от нов тип, отличаващи се с хармонично разположени елементи, търсейки силен декоративен ефект и характеризиращи духа на нашето съвремие, е това, което е актуално към момента. Целта е не само представяне на природата чрез подходяща естетика, но и стилизиране на вече познатото в нова форма, доставяща максимално удоволствие и наслада.

landscape_gardening_400
Дърветата могат да се засаждат в по-едри петна, наречени масиви. В рамките на един масив може да има дървета само от един вид, от един тип или от различни растителни типове. Масивите дават мощна зеленина и определят до голяма степен структурата на растителния обем в градината. Масивите са с голяма площ и са подходящи за по-просторни дворни пространства. Те имат за цел да изградят масивния зелен обем на дворното пространство, за да структурират типовете пространства. Масиви се изграждат по периферията на двора, в по-лесопарковите му части и в местата, където има най-малко движение и посещение. Дърветата, които изграждат масива, трябва да са дълголетни, красиви и с неутрални декоративни качества, за да дават гъста зелена маса, без излишни детайли и акценти. Подходящи за засаждане масив са почти всички натурални форми на широколистните и иглолистни дървета с I изключение на редките и екзотични видове.

Относно растенията се използват широка гама от различни видове трайна зелена растителност. Декоративните дървесно-храстови групи са основните структурни елементи на дворната зеленина.
Състоят се от няколко (3-9) дървета от различни видове и няколко (7-15) цъфтящи и вечнозелени храсти. Макар всяка дървесно-храстова група да има самостоятелно декоративно въздействие, те трябва да са подчинени на основната идея на дизайна. Дървесно-храстовите групи са основните структуроопределящи елементи на дворното! пространство. Посредством тях се отделят] типовете пространства, изгражда се скелето на дворната зеленина и се оформят интересни кътове, акценти и зрителни фокуси. В дървесно-храстовите групи се засаждат интересни и оригинални дървета и храсти, при съчетаването на които се постига висок художествен ефект. Групите могат да бъдат и семпли, съставени от видове с умерено въздействие, когато целта  е да се маркират параметрите на дворното пространство.

Обикновено в една група има 1 няколко високи дървета, едно или две по-ниски, и няколко храста, които да осъществят прехода от висока към ниска растителност. Трябва да се избягва аранжирането на няколко изключително декоративни видове в рамките на една група. Групата има обем, съставен от по-обикновени видове и акценти - екзотични и редки дървета и храсти. Красивият тревен килим пък изисква търпение и системни грижи. Процесът на изграждането на тревната поляна може да се определи като заключителния етап при оформянето на градината. Налага се да отбележим, че този процес изисква повече време и търпение, също както и спазване на система от целенасочени действия.


Добре изградената и поддържана тревна площ обединява растителните композиции и архитектурните елементи в едно цялостно пространство, като същевременно служи и като място за почивка, спорт или разходка. За постигане на перфектен вид на тревната площ обаче далеч не е достатъчно само да се подберат добра тревна смеска и подходящ терен, гъстотата и свежият зелен цвят на тревата винаги са резултат и на системно полагани грижи. Нивото на интензивност при поддръжката на тревата, също както и условията и факторите на средата оказват най-голямо влияние върху вида и състоянието й. Много от признаците за влошаването на тревната растителност могат да се дължат на различна първопричина или комплекс от причини, поради което понякога нейната поддръжка се оказва доста трудна.


Живите плетове дублират оградите или границите на имота. Жив плет може да се създаде от много видове храсти и дървета и в процеса на поддръжка може да се оформи като свободнорастящ или строго геометрично подстриган. Цветните групи обединяват в по-едри петна различни цветя от няколко

Съчетаването на цветя с разнообразни багри и размери има за цел да създава мощни багрови акценти сред дворната зеленина. Цветните фигури следват по-геометризиран стил и са подходящи за по-просторни или официални пространства. Засаждат се отделно като острови или се приютяват към дървесно-храстовите групи.
В рамките на една цветна група трябва да има няколко вида цветя с различна височина и багра, засадени на окрупнени петна. Добре е цъфтежът на отделните растения да се редува, това удължава декоративното въздействие на групата и обогатява динамиката на дворното пространство. Цветните групи могат да се изграждат по тематичен принцип: ботанична принадлежност, произход, историческа справка, стил в изкуството, приложение и употреба. Добре е цветните групи да са изградени поравно от многогодишни, луковични и сезонни цветя.
Интериорно озеленяване


За интериорното озеленяване на една модерна бизнес сграда и за запазване на нейния делови дух най-подходящ е строгият геометричен стил. Растителността трябва да отговаря на лукса на сградата. Растенията е хубаво да бъдат както вечнозелени, така и листопадни. Височината! на растителността зависи от редица показатели като архитектурата на сградата, композицията на растителността! при проектиране и естествено финансовата! рамка. Важно е да знаем кое растение къде трябва да се постави, за да вирее най-добре - в коридорите, фоайето, стълбищната клетка и други. Красивите растения не могат да се гледат сами, затова е важно да знаем кое растение какво „обича" като осветеност, въздух и други. Нашите зелени 1 приятели се нуждаят от грижи, като всеки сорт си има своите конкретни изисквания. За да бъдат растенията във вашата сграда 1 привлекателни, трябва да бъдат подбрани и разположени правилно и за тях да се полагат точните грижи. И при интериорното озеленяване е добре внушителните екземпляри да стоят отделно, а малките и „по-невзрачните" - в група.

Основните правила при подреждането на стайните растения са: единично растение, което се поставя отделно; растения в няколко саксии, 1 разположени на едно място - групирането създава впечатление за изобилие и зелен акцент; саксиен контейнер, в който могат да се подредят няколко различни вида растения; терариум - стъклен контейнер, в който се засажда различна растителност. Зелената растителност в офиса или в сградата може да бъде поставена на пода, върху мебел или на висока поставка, прикрепена към стената. С внимателен подбор на единичните растения може да се промени видът на помещението, като например с високи и изправени растения ниските офис помещения ще изглеждат по-високи. А растения с дъговидно извити клонки и малки листа ще „разширят" тясно помещение. Контрастът и тук е от значение. Например, ако офисът или залата са богато украсени, добре е да се избере растение с големи и семпли листа, но едно „изчистено" помещение ще изглежда далеч по-добре с растения със сложни листа и много цветове.

Поддръжката


Важен елемент е поддържането на зелените площи, редовното поливане и периодичното торене. Дори и най-добрата идея на ландшафтния архитект може да се окаже провал, ако след реализирането й се занемари. След озеленяването или изграждането на една градина започва по-важната част - поддържането й.
С професионална и постоянна поддръжка може да се постигне невероятен ефект дори и при не толкова добра първоначална идея. Това е един непрекъснат процес, който много често се пренебрегва и не му се отдава нужното внимание.


В заключение бих добавила, че за екстериорното и интериорното пространство зеленината е много важен елемент, който създава уют и спокойствие, показва стил, красота и елегантност.

* Всички цени са без включена доставка. Крайната цена зависи от мястото, за което е предназначена поръчката.
Доставка на цветя в Бургас и региона, поръчка на букети онлайн | Начини на плащане в магазин за цветя Жани | Озеленяване и Градинарство | За нас | Свържете се с магазин за цветя Жани | Доставка на цветя в България | Сватбени Букети | Доставка на Венци | Саксийни цветя | Bulgarian properties